Valts Ernštreits, V., & Pajusalu, K. (2018). Foreword / Eessõna / Eḑḑisõnā. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(2), 3–8. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.2.00