Habicht, K., & Prillop, K. (2013). Sõnaharuldusi Heinrich Stahli teostest. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 13–36. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.01