Praakli, K. (2017). Saateks / Foreword. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 5-6. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.00