Praakli, K., & Tender, T. (2017). Birute Klaas-Lang 60. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 18–20. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.01b