Metslang, H., Habicht, K., Hennoste, T., Jürine, A., Laanesoo, K., & Ogren, D. (2017). Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 149–178. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.09