Pajusalu, K. (2013). Edela-Eesti kohad ja keel Salomo Heinrich Vestringi sõnaraamatus. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(3), 93–120. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.05