Sahkai, H., Mihkla, M., & Pajupuu, H. (2015). Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 7-8. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.00b