Ogren, D. (2015). Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 197-213. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.08