Pajusalu, R. (2015). Võro demonstratives: changing or disappearing?. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(2), 167–190. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.2.07