Eslon, P. (2016). Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 27–47. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.02