Klaas-Lang, B., & Pajusalu, R. (2016). Modaalkonstruktsioonid eesti ja soome palvetes. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 49-74. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.03