Treikelder, A. (2016). Eesti modaalverbi <i>pidama</i> episteemilistest kasutustest v├Árdluses prantsuse verbiga <i>devoir</i&gt;. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 159-186. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.07