Treikelder, A. (2016). Eesti modaalverbi <i>pidama</i> episteemilistest kasutustest võrdluses prantsuse verbiga <i>devoir</i>. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 159–186. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.07