Tüüts, L., & Argus, R. (2016). Episteemilise modaalsuse leksikaalsete väljendusvahendite tajumisest: <i>arvatavasti</i>, <i>äkki</i> ja <i>võib-olla</i&gt;. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 187-207. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.08