Kruse, M. (2014). Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 37–56. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.02