Tenjes, S. (2014). Multimodaalne suhtlus ja kognitsiooniuuringud pedagoogikas. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 115-132. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.06