Uiboaed, K. (2013). Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 4(1), 185–204. https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.11