Ernits, E. (2010). Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(1), 41-56. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.03