Teral, M., & Allik, M. (2010). Eesti keelekogukonna säilimisest Taanis. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(1), 113-128. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.07