Erelt, M. (2010). Vastandavatest sides├Ánadest eesti keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(2), 55-68. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.04