Grünthal, R. (2010). Sijasynkretismi morfologian koetinkivenä. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(2), 91-113. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.06