Lindström, L., & Vihman, V.-A. (2010). Ise Ise. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 1(2), 219-241. https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.12