Kalliokoski, J. (2011). Plurilingual competence, styles and variation. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2(2), 87–110. https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.2.05