Jürgenstein, L. (2012). Koodivahetusest Peterburi vanema põlvkonna eestlaste keelekasutuses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 31-55. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.02