Kikerpill, T. (2012). Enesevaatlus lugemistesti valiidsuse uurimisel. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 79-112. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.04