Maisla, D. (2012). Eesti mineviku liitvormide kasutamisest õppijakeele korpuse materjali põhjal. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 129-152. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.06