Pajupuu, H., Altrov, R., & Mihkla, M. (2019). Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile „Kõneuurimise suundi II“. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 9-11. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.00b