Kalvik, M.-L., & Piits, L. (2019). Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 71–88. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.04