Sahkai, H., & Mihkla, M. (2019). Intensiivsus, rõhk ja välde eesti keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 191-210. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.10