Teras, P. (2019). Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 211–231. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.11