Saarelma-Paukkala, M., & Hussar, A. (2020). Marja ja Veikko, Sirje ja Aare – omakeelsed nimed Soomes ja Eestis 19. sajandist tänapäevani. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 105–129. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.05