Laansalu, T., Päll, P., & Tender, T. (2020). Katse kirjeldada artefaktinimesid. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 147–162. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.07