Ernits, E. (2020). Vadja loodus- ja viljelusnimedest. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 163–211. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.08