Laansalu, T., & Päll, P. (2020). Marja Kallasmaa 70 [in English]. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 19–21. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.01b