N/A. (2020). Tabula gratulatoria. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 11-13. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16702