Faster, M., & Päll, P. (2020). Foreword. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 7–8. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/16703