Tragel, I., & Klavan, J. (2021). Kuhu suundub püsivus? Verbidega jääma ja jätma väljendatud sündmuste kujutamine katses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(1), 369–395. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.10