Balodis, U., & Pajusalu, K. (2021). Foreword. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(2), 3–4. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.00