ŠUVCĀNE, B.; ERNŠTREITS, V. Chasing Livonian heritage on the Livonian Coast. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 9, n. 2, p. 109-128, 31 Dec. 2018.