WINKLER, E. Loanword strata in Livonian. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 5, n. 1, p. 215-227, 1 Jul. 2014.