HABICHT, K.; PRILLOP, K. Sõnaharuldusi Heinrich Stahli teostest. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 4, n. 3, p. 13–36, 2013. DOI: 10.12697/jeful.2013.4.3.01. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.3.01. Acesso em: 23 feb. 2024.