PRAAKLI, K.; TENDER, T. Birute Klaas-Lang 60. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 8, n. 1, p. 18–20, 2017. DOI: 10.12697/jeful.2017.8.1.01b. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2017.8.1.01b. Acesso em: 22 jul. 2024.