METSLANG, H.; HABICHT, K.; HENNOSTE, T.; JÜRINE, A.; LAANESOO, K.; OGREN, D. Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 8, n. 1, p. 149–178, 2017. DOI: 10.12697/jeful.2017.8.1.09. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2017.8.1.09. Acesso em: 25 may. 2024.