TREIKELDER, A.; LAANEMETS, A.; TENJES, S. Saatesõna – Preface. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 7, n. 2, p. 3-10, 31 Dec. 2016.