ESLON, P. Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 7, n. 2, p. 27–47, 2016. DOI: 10.12697/jeful.2016.7.2.02. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.02. Acesso em: 3 mar. 2024.