TREIKELDER, A. Eesti modaalverbi <i>pidama</i> episteemilistest kasutustest võrdluses prantsuse verbiga <i>devoir</i>. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 7, n. 2, p. 159–186, 2016. DOI: 10.12697/jeful.2016.7.2.07. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2016.7.2.07. Acesso em: 1 mar. 2024.