KRUSE, M. Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 5, n. 3, p. 37–56, 2014. DOI: 10.12697/jeful.2014.5.3.02. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2014.5.3.02. Acesso em: 16 apr. 2024.