KLAVAN, J.; VEISMANN, A.; JÜRINE, A. Katselised meetodid tähenduse uurimisel. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 4, n. 1, p. 17-34, 19 Jun. 2013.