UIBOAED, K. Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, Tartu, Estonia, v. 4, n. 1, p. 185–204, 2013. DOI: 10.12697/jeful.2013.4.1.11. Disponível em: https://ojs.utlib.ee/index.php/jeful/article/view/jeful.2013.4.1.11. Acesso em: 23 feb. 2024.