ERNITS, E. Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, v. 1, n. 1, p. 41-56, 1 Jul. 2010.